MƯA HUẾ CÓ NHƯ BẠN NGHĨ ?!?!

Trong nếp sống trầm trầm, êm ả quanh năm, mưa nguồn và nước lũ đầu mùa thường mang lại cho Huế một cảm giác mạnh, bức phá và chia sẻ. Trong nỗi lo “mưa sa, nước sỉa”, con người phường trên xóm dưới dễ tìm thấy tình người gần lại và một cảm giác thuộc về, trong mối tương cảm đồng thuyền đồng hội.

Mà dải đất miền Trung mình, ở mô cũng rứa, riêng chi xứ Huế !

MƯA HUẾ CÓ NHƯ BẠN NGHĨ

Nước lụt tràn về giúp san phẳng hay che kín một phần những lằn ranh giai cấp. Những dị đồng bon chen rải rác trên đường và chập chờn đầu ngõ sẽ nằm sâu trong nước bạc. Nhìn biển nước dâng lên không phân chia ranh giới, người ta cảm thấy cần nhau hơn nên nhìn nhau mỉm cười dễ dãi.

...

MƯA HUẾ CÓ NHƯ BẠN NGHĨ

Không một vùng đất nào được quyền chọn những đặc ân của thiên nhiên, nếu có dịp về Huế, gặp mưa, biết đâu sẽ tìm thấy những điều chưa bao giờ :) Huế không có hiện tượng “nhất vũ” nào cả mà chỉ có mùa xuân mưa bấc, mùa hạ mưa giông, mùa thu mưa ngâu, đầu đông mưa lũ, cuối đông mưa dầm. Huế lại càng không có “tứ thời giai thị hạ” mà lại có bốn mùa khá rõ rệt: Xuân xanh, hạ trắng, thu vàng, đông xám.

Trong nếp sống trầm trầm, êm ả quanh năm, mưa nguồn và nước lũ đầu mùa thường mang lại cho Huế một cảm giác mạnh, bức phá và chia sẻ. Trong nỗi lo “mưa sa, nước sỉa”, con người phường trên xóm dưới dễ tìm thấy tình người gần lại và một cảm giác thuộc về, trong mối tương cảm đồng thuyền đồng hội.

MƯA HUẾ CÓ NHƯ BẠN NGHĨ

Mà dải đất miền Trung mình, ở mô cũng rứa, riêng chi xứ Huế !

Nước lụt tràn về giúp san phẳng hay che kín một phần những lằn ranh giai cấp. Những dị đồng bon chen rải rác trên đường và chập chờn đầu ngõ sẽ nằm sâu trong nước bạc. Nhìn biển nước dâng lên không phân chia ranh giới, người ta cảm thấy cần nhau hơn nên nhìn nhau mỉm cười dễ dãi.

MƯA HUẾ CÓ NHƯ BẠN NGHĨ

...

Noại gì thì noại, mưa miệt kiệu ni là sập mặt